Ενημέρωση από την εταιρεία G. KOUZALIS LLC για τις αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη της Οικονομίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες 07/05/20 τρία (3) Νέα Νομοσχέδια για επιπλέον στήριξη της οικονομίας. Τα νέα νομοσχέδια θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Σύμφωνα με το Υπουργικό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη έχουν εγκριθεί τα πιο κάτω μέτρα:

 1. Χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως ακολούθως:
 • Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €2625
 • Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €3500
 • Επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1875
 • Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου: €2500
 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε πλήρη ή σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1125
 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €1500

Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια για παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών την περίοδο της κρίσης όπως για παράδειγμα η κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα.

 1. Παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένων δανείων ύψους 1.5 δις Ευρώ ως ακολούθως:
 • 300 εκ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν κάτω από δέκα άτομα.
 • 1 δις ευρώ σε μεσαίες επιχειρήσεις.
 • 200 εκ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους της τάξης του 85% από το κράτος και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται το 70% της εγγύησης από το κράτος και το 30% από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα δάνεια θα δίνονται για διάρκεια τριών μηνών μέχρι έξι χρόνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο.

Η συνολική ρευστότητα η οποία δύναται να διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων θα κυμανθεί κοντά στα 6 δις ευρώ.

 1. Κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ενοικίων.

Αφορούν συγκεκριμένα ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο 3 μηνών για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας του Κορωνοιού.

Ο Νόμος προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς φορολογική ελάφρυνση κατά το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν θα είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου και δεν θα υπερβαίνει το 50% του ενοικίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας με βάση την Νομοθεσία της Κύπρου και της  Ε.Ε., μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας G. KOUZALIS LLCΔικηγορικό γραφείο στην Κύπρο. Είμαστε στην διάθεση για οτιδήποτε χρειαστείτε!