Ενημέρωση από την G. KOUZALIS L.L.C για τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται σε μαζικές συναθροίσεις

Η G.KOUZALIS L.L.C σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας στις 03 Ιουνίου 2020 εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το καθεστώς μαζικών συναθροίσεων, όπως είναι οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, οι ιδιωτικές συνάξεις αναφέροντας ότι εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα ο περιορισμός των 10 ατόμων, όμως θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις της πιο πάνω πρόνοιας το επόμενο διάστημα ως ακολούθως:

  1. Από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις μέχρι 50 άτομα σε εσωτερικό χώρο ή μέχρι 100 άτομα σε εξωτερικό χώρο, νοουμένου ότι θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά άτομο ανά τετραγωνικά μέτρα.

 

  1. Από τις 7 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου, θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις μέχρι 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο ή μέχρι 150 άτομα σε εξωτερικό χώρο, νοουμένου ότι θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά άτομο ανά τετραγωνικά μέτρα.

 

  1. Από την 1η Σεπτεμβρίου, αίρονται οι περιορισμοί στον μέγιστο αριθμό, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα Διατάγματα που θα βρίσκονται σε ισχύ τη δεδομένη ισχύ.

 

Διευκρινίζεται ότι για τα πιο πάνω σημεία 1 και 2, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη μαζική συνάθροιση και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι εφόσον τηρούνται τα τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ο μέγιστος αριθμός ατόμων καθορίζεται πιο πάνω, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χώρου.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις μαζικές συναθροίσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την G. KOUZALIS LLC. Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lawfirm@cytanet.com.cy ή καλέστε στο 23811788.

 

KOUZALIS L.L.C informs for the maximum number of people allowed in mass gatherings

 

KOUZALIS L.L.C informs you that the Ministry of Health on June 3, 2020, issued a statement regarding the regime of mass gatherings, such as weddings, baptisms, concerts, festivals, private gatherings, stating that there is still a limit of 10 individuals, but there will be variations of the above provision in the next period as follows:

  1. From 24 June to 6 July, gatherings of up to 50 people indoors or up to 100 people outdoors will be permitted, provided that health protocols are observed for a person per square meter.
  2. From 7 July to 30 August, gatherings of up to 75 people indoors or up to 150 people outdoors will be permitted, provided that health protocols are observed for a person per square meter.
  3. From September 1st, the maximum number of restrictions will be lifted in accordance with the health protocols and decrees in force.

It is clarified that for the above points 1 and 2, the simultaneous mass gathering is not allowed both indoors and outdoors. In addition, it is clarified that if the square meters are observed per person based on health protocols, the maximum number of people is determined above, regardless of the size of the space.

For more information on mass gatherings, do not hesitate to contact G. KOUZALIS L.L.C – Cyprus Lawyers. We are at your disposal for anything you need to contact us at lawfirm@cytanet.com.cy or call at 23811788.