Η G. Kouzalis LLC σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε ανακοίνωση στις 04/05/2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τα ακόλουθα:

Η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (Αρ. 16) του 2020 (Κ.Δ.Π. 191/2020) με βάση τη κυπριακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το πρώτο τρίμηνο 2020 και ήταν καταβλητέες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020 με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020 χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε πρόσθετους τέλους ή επιβάρυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη καταβολή εισφορών στο Ταμείο Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τη κυπριακή νομοθεσία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την η εταιρεία μας G.KOUZALIS LLC. Είμαστε στη διάθεση σας  για οτιδήποτε χρειαστείτε να αποταθείτε κοντά μας.