Αγαπητοί πελάτες, συνεργάτες, συνεργάτες και φίλοι

Η ΤΖ. ΚΟΥΖΑΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι μετά την επίθεση που δέχθηκε το Κτηματολογίου Κύπρου στις 08 Μαρτίου 2023 από χάκερς, τα Επαρχιακά Κτηματολογικά άρχισαν πλέον να προβαίνουν σε μεταβιβάσεις τίτλων ιδιοκτησίας, υποβολές και καταθέσεις συμβολαίων, εκχωρητηρίων εγγράφων και πληρεξούσιων εγγράφων. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η πραγματοποίηση διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν τραπεζικά ιδρύματα.

Η διαδικτυακή πύλη συνεχίζει να είναι εκτός λειτουργίας και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της επαναλειτουργίας της.

Μέχρι τώρα, οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών αναζήτησης, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, κτηματικών σχεδίων καθώς και αιτήσεις για εγκλωβισμένους αγοραστές κ.λπ., καταχωρούνταν μέσω της διαδικτυακής πύλης και ως εκ τούτου μέχρι να ανοίξει ξανά η διαδικτυακή πύλη, αυτές οι διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ζητάμε την υπομονή σας και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνει η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών του Κτηματολογίου.

Θα σας κρατάμε ενήμερους σε περίπτωση που προκύψουν  εξελίξεις.

 

Dear clients, partners, associates and friends,

G. KOUZALIS LLC would like to inform you that following the hacking of the Land Registry on March 08, 2023, the District Land registry offices have now begun, to proceed with the transfer of title deeds, submission and deposition of contracts, assignments agreements and powers of attorneys. Furthermore, procedures which involve banking institutions have also taken place.

The online portal continues to be out of order and the date of its reopening has not yet been announced.

Until now, applications for issuance of search certificates, copies of title deeds, plans as well as applications for trapped buyers and etc., were registered through the online portal, and as such until the online portal reopens, these procedures remain pending.

We ask for your patience and we hope that the full reinstatement of the services by the land registry will occur soon.

We will keep you updated as developments occur.