Η G. KOUZALIS LLC ενημερώνει όλους τους πελάτες μας για τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα.

Από σήμερα λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο της τρίτης φάσης, όπου όπως ανακοινώθηκε, ανοίγουν αεροδρόμια με περιορισμούς σε χώρες και λιμάνια, εμπορικά κέντρα, θέατρα και υπαίθριοι κινηματογράφοι, παιδικοί σταθμοί και παιδικά κέντρα, υπαίθριες παιδικές χαρές, θερινά σχολεία και ποδοσφαιρικοί αγώνες με την απουσία οπαδών. Επιτρέπονται επίσης επισκέψεις σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σημαντικό βήμα για τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, ταβερνών, ξενοδοχείων, σχολικών κυλικείων και καντινών, καθώς επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών χώρων και συνεπώς η τοποθέτηση τραπεζιών σε όλους τους χώρους των καταστημάτων τους, με τον μέγιστο αριθμό ατόμων να είναι ένα άτομο ανά 3 τετραγωνικά μέτρα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι δεν θα υπερβαίνει τα 10.

Όσον αφορά το άνοιγμα των αεροδρομίων, αξίζει να σημειωθεί ότι από σήμερα έως τις 19/06/20 η πρώτη φάση του ανοίγματος θα ισχύει για χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Φινλανδία. Ελβετία, Εσθονία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχική Δημοκρατία,  συγκαταλέγονται στη δεύτερη κατηγορία χωρών που θα εκτελούν πτήσεις από και προς τη χώρα μας από τις 20/06/20.

Είναι βέβαιο ότι για την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό με αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση τους.

Ως Δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τις πιο πάνω πληροφορίες. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας https://www.lawcyprus.org/, είτε να μας στείλετε e-mail στο lawfirm@cytanet.com.cy ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 00357 2381178 για να μιλήσετε με έναν από τους δικηγόρους μας ή και να διευθετήσετε συνάντηση μαζί μας για εκτενέστερη αναφορά στους νόμους που ισχύουν στην Κύπρο και τα δικαιώματα σας.

 

KOUZALIS LLC would like to inform all of our clients of the new measures in force today.

As of today, we are entering the second stage of the third phase, where, as announced, the airports are opening with restrictions in countries and ports, shopping malls, theatres and open-air cinemas, kindergartens and children’s clubs, outdoor playgrounds, summer schools and the sports – football matches with the absence of fans. Visits to all public and private hospitals, as well as for the elderly and the disabled, are also permitted.

An important step for the owners of restaurants, bars, cafes, taverns, hotels, canteens or school dining areas as well, as the use of indoor spaces and consequently the placement of tables in all areas of their stores is allowed, with the maximum number of people being one person per 3 square meters. The maximum number of people per table does not exceed 10.

As for the reopening of airports, it is worth noting that from today until 19/06/20 the first phase of the reopening will be valid for the countries such as Austria, Bulgaria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Israel, Lithuania, Malta, Norway, Slovakia, and Slovenia. Croatia, Czech Republic, Estonia, Poland, Romania, Switzerland, they are among the second category of countries that will operate flights to and from our country as from 20/06/20.

It is certain that for their entry into the Republic of Cyprus, a certificate with a negative result must be submitted, which must have been made within 72 hours before departure.

As a Law Firm in Cyprus, we can advise you on the above information. For any information, you can visit our page https://www.lawcyprus.org/, or email us at lawfirm@cytanet.com.cy or contact us at 00357 2381178 to speak to one of our lawyers or arrange a meeting with us for a more extensive report on the laws in force in Cyprus and your rights.