Αναφορικά με το ως άνω θέμα η G. KOUZALIS LLC σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορονοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ.39) του 2020 (Κ.Δ.Π. 33/2020. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση εφαρμόζονται τα ακόλουθα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020:

  • Κέντρα Αναψυχής και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και ξενοδοχεία που συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποχρεούνται να ενταχθούν στα Σχέδια Προσωρινών Αναστολών που εφαρμόζονται κατά την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020- Μάρτιος 2021 (Ιανουάριος 2021- Μάιος 2021 για ξενοδοχεία των Ορεινών Θέρετρων)
  • Το ύψος του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος που θα παραχωρηθεί για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων αυξάνεται από €360 σε €

Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της περί Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (αρ. 37) του 2020, αίτηση για το σχετικό Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται και από αυτοτελώς εργαζομένους που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις κατηγορίες επαγγέλματος:

  • «3429 – Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης»
  • «8323 –Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων»
  • «9111 – Πλανόδιοι Πωλητές τροφίμων»
  • «9112 – Πλανόδιοι Πωλητές εκτός τροφίμων (δεν συμπεριλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για τα ειδικά σχέδια της περιόδου 01/07/2020 – 31/07/2020 είναι η Κυριακή 02 Αυγούστου 2020.

Εμείς, οι δικηγόροι- νομικοί σύμβουλοι στην  G. KOUZALIS LLC βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, είτε προς ενημέρωση σας ως προς τα ως άνω θέματα είτε για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε ως προς την παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών νομικού περιεχομένου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lawfirm@cytanet.com.cy ή καλέστε στο 23811788.