Σε λειτουργία έχουν τεθεί οι πρώτες κινητές κάμερες Φωτοεπισήμανσης στην Λευκωσία σε μια προσπάθεια προστασίας και βελτίωσης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Κύπρου καθότι έχει σημειωθεί ένα τεράστιο ποσοστό οδικό συγκρούσεων τα τελευταία 5 χρόνια. Δια της παρούσης και μέχρι τις 31/12/2021 θα δίνονται προειδοποιητικές επιστολές στους οδηγούς που δεν τηρούν των κώδικα οδικής ασφάλειας όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία και από την 01/01/2022 θα λαμβάνονται επίσημα εξώδικα. Οι πρώτες κάμερες έχουν εγκατασταθεί στην διασταύρωση Γρίβα Διγενή και Δημοσθένη Σεβέρη στην Λευκωσία και παρενθετικά αναφέρεται ότι θα ενταχθούν επιπλέον κάμερες φωτοεπισήμανσης ανά το Παγκύπριο.

Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Γιάννης Καρούσος διευκρίνισε ότι ο απώτερος σκοπός και στόχος είναι η ασφάλεια και προστασία του κοινού καθώς επίσης και η μείωση των οδικών συγκρούσεων και όχι για να καταγγέλλεται σκόπιμα ο κόσμος. Οι κάμερες θα καταγράφουν μέχρι στιγμής της ακόλουθες παραβάσεις του κώδικα οδικής ασφάλειας:

 • Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας
 • Mη χρήση της ζώνης ασφάλειας
 • Μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές
 • Τη χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο
 • Την παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας

 

Νοείται ότι αν κάποιος οδηγός θελήσει να αμφισβητήσει το εξώδικο, μπορεί να το πράξει αφού στην σχετική επιστολή και στο εξώδικο που δίνεται θα αναφέρεται με λεπτομέρεια η υπέρβαση του κώδικα οδικής ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενο φωτογραφίας η οποία θα απεικονίζει την παρανομία που διέπραξαν.

Διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται το οποιονδήποτε ζήτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα καθότι προτού τεθεί η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος έγιναν οι ανάλογες ενέργειες και διαβουλεύσεις μαζί με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, σύντομα θα αρχίσει η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το σύστημα.

Operation of Traffic Light Cameras in Nicosia

The first traffic light Cameras in Nicosia have been installed and began to operate in an attempt to protect and improve the level of road safety on the roads of Cyprus as there has been a huge percentage of road collisions in the last 5 years. From now until 31/12/2021, warning letters will be given to drivers who do not comply with the road safety codes as provided by the relevant legislation and from 01/01/2022 they will receive official fines. The first cameras have been installed at the intersection of Griva Digeni and Demosthenes Severis in Nicosia and it is also mentioned that additional photo-marking cameras will be installed throughout Cyprus.

The Minister of Transport, Mr. Giannis Karousos clarified that the ultimate goal and objective is the safety and protection of the public as well as the reduction of road collisions and not to deliberately report people. The cameras will so far record the following violations of the road safety code:

 • Violations of the speed limit
 • Not use of the seat belt
 • Not use of helmets by motorcyclists
 • The use of a mobile phone
 • Non-compliance with the traffic light when the color is red
 • Violation of the waiting line at traffic lights

 

It is understood that if a driver wants to challenge the fine settlement, he can do so since the relevant letter and the fine given will mention in detail the violation of the road safety code including a photo which will depict the illegality they have committed.

It is clarified that there is no issue regarding personal data as prior the implementation of this system the appropriate actions and consultations were made together with the Commissioner for Personal Data Protection. Furthermore, a campaign to inform the public for the system will beginning soon.