Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Κολυμβητηρίων/Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών

Η σταδιακή άρση των μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για χαλαρότητα των μέτρων σε σχέση με την καλή επιδημιολογική εικόνα που παρατηρείται στην Κύπρο αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19, περιλαμβάνει και το άνοιγμα το κολυμβητηρίων/ δημόσιων κολυμβητικών Δεξαμενών.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σειρά οδηγιών που πρέπει να λαμβάνονται έτσι ώστε να αποφευχθεί η διασπορά και εξάπλωση του COVID-19. Να σημειώσουμε ότι τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο τους εργαζόμενους αλλά και τους λουόμενους και πρέπει να τηρούνται από όλους με ακρίβεια για παρεμποδιστεί  η εξάπλωση του ιού και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα η χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών συνεπάγεται:

 • Την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των γενικών κανόνων και όρων υγιεινής
 • Την ανάγκη λήψης μέτρων ατομικής υγιεινής από τους λουόμενους και τους εργαζόμενους
 • Την καθαριότητα και απολύμανση των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων
 • Την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους

 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Το προσωπικό του κολυμβητηρίου καλείται να εφαρμόζει τον οδηγό Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε συνθήκες κορωνοϊού του Υπουργείου Υγείας Κύπρου τον οποίο μπορείτε να μελετήσετε διαδικτυακά:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg3.pdf

Επιπρόσθετα στις υποχρεώσεις του προσωπικού του κολυμβητήριου καθορίζεται τα εξής:

 • Η ευθύνη επίβλεψης των πελατών/λουόμενων από το προσωπικό για την άριστη συμμόρφωση με τις οδηγίες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω
 • Εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19
 • Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε σύμπτωμα να απομακρύνει τον πελάτη και να ενημερώσει τον υπεύθυνο
 • Να ελέγχει τους πελάτες πριν την είσοδο στον χώρο του κολυμβητηρίου ότι έχουν απολυμάνει τα χέρια τους
 • Να χρησιμοποιείται μάσκα στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων
 • Σε περίπτωση φταρνίσματος ή βήχα να χρησιμοποιείται χαρτομάντηλο το οποίο απορρίπτεται αμέσως σε κάδο. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, καλύπτεται το στόμα και η μύτη με τα εσωτερικό του αγκώνα
 • Να καταρτίζεται γραπτό πρόγραμμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων της κολυμβητικής δεξαμενής

Η Διεύθυνση του κολυμβητηρίου πρέπει προβαίνει σε σχολαστική καθαριότητα. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και κατ’ επέκταση πιο επικίνδυνοι  καθότι είναι σημεία συχνών επαφών, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καθημερινά και τακτικά. Για να θεωρηθεί η επιφάνεια ότι έχει απολυμανθεί, πρέπει να το απολυμαντικό να απλωθεί σε όλη την επιφάνεια για ένα λεπτό. Νοείται ότι η απολύμανση της επιφάνειας γίνεται με τα κατάλληλα γάντια.

Να σημειωθεί ότι τραπεζάκια ή ξαπλώστρες επιτρέπονται στον ανοικτό χώρο εφόσον τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους. Η διεύθυνση πρέπει να μεριμνά για την καθαριότητα και την απολύμανση τους  κάθε φορά που αλλάζει ο χρήστης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

Οι λουόμενοι που χρησιμοποιούν την κολυμβητική δεξαμενή οφείλουν:

 • Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προσωπικού
 • Να ακολουθούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Να λαμβάνουν υποχρεωτικά λουτρό καθαριότητας πριν από την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής
 • Σε περίπτωση χρήσης των αποχωρητηρίων των εγκαταστάσεων, να λαμβάνουν εκ νέου λουτρό καθαριότητας πριν την είσοδος τους στην κολυμβητική δεξαμενή
 • Υποχρεωτική χρήση ποδολουτηρα προς απολύμανση των ποδιών όπου υπάρχει
 • Να φέρουν αδιάβροχο σκουφάκι
 • Να μην εισέρχονται στην δεξαμενή αν πάσχουν από δερματική πάθηση, ή έχουν εκτεταμένες εκδορές ή ανοιχτά τραύματα

Ο μέγιστος αριθμός λουόμενων που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή καθορίζεται σε 1 λουόμενο για κάθε 5 τ.μ επιφάνειας ύδατος, ενώ σε κλειστή κολυμβητική δεξαμενή καθορίζεται σε 1 λουόμενο για κάθε 10 τ.μ επιφάνειας ύδατος.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ

Οι Θεατές οφείλουν να τηρούν την απόσταση των 2 μέτρων κατά την παραμονή τους στον εξώστη και απαγορεύεται  αυστηρά να εισέρχονται στους χώρους των λουόμενων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η ποιότητα του νερού θα πρέπει να βεβαιώνεται με τη διενέργεια δειγματοληψιών, των οποίων η συχνότητα συνίσταται να διπλασιαστεί (τουλάχιστον δύο δείγματα ανά εβδομάδα) για την χρονική περίοδο των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη ανανέωση του ύδατος σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών ή σε διάστημα έξι ωρών σε ειδικές περιπτώσεις. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Ο Π.Ο.Υ προτείνει τιμές υπολειμματικού χλωρίου 1-3 mg/L το οποίο πρέπει να ελέγχεται 4 φορές την ημέρα και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο ελέγχου.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Στον εξωτερικό χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να σηματοδοτηθεί το πάτωμα ώστε να τηρείται η απαιτούμενη απόσταση των 2 μέτρων.

Να τοποθετηθούν σε περίοπτη θέση σχετικές σημάνσεις, πληροφορίες, μέτρα προστασίας και προφύλαξης σε σχέση με τον ιό.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταρτιστεί πρόγραμμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, των επιφανειών και των αντικειμένων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για μολυσμένες επιφάνειες απαιτείται:

 • Διάλυμα 5.000ppm, ήτοι 20 κουταλάκια του γλυκού οικιακής χλωρίνης σε ένα λίτρο νερό για 10 λεπτά
 • Διάλυμα συγκέντρωσης 1.000 ppm ήτοι 4 κουταλάκια του γλυκού οικιακής χλωρίνης σε ένα λίτρο νερό για 30 λεπτά.

Μόλις παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος δράσης, οι επιφάνειες καθαρίζονται εκ νέου με νερό ώστε να απομακρυνθεί η χλωρίνη.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό, τους λουόμενους και τους θεατές καθώς πρέπει να παρεμποδιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας Cyprus Lawyers G. Kouzalis LLC μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης lawfirm@cytanet.com.cy  ή στο τηλέφωνο 23811788.