Ο Ορθός Τρόπος Ψηφοφορίας για τις Εκλογές στην Κύπρο στις 9 Ιουνίου 2024

 

Σε αυτό το άρθρο, το δικηγορικό γραφείο G Kouzalis LLC θα σας ενημερώσει σχετικά με τον ορθό τρόπο ψηφίσματος για τις εκλογές στις 09 Ιουνίου 2024.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, τα μόνα καθορισμένα σημεία, με τα οποία μπορούν οι εκλογείς να ψηφίσουν, είναι το «Χ» ή το «+» ή το «√».

Αν ο ψηφοφόρος σημειώσει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο ή γράμμα που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του, το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί άκυρο.

Ο ψηφοφόρος δεν επιτρέπεται να επιλέξει υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψήφιους. Αν το κάνει, το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί άκυρο.

Επισημαίνεται ότι, αν ο ψηφοφόρος επιλέξει να ψηφίσει συνδυασμό, μπορεί επίσης να δηλώσει την προτίμησή του για υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού χρησιμοποιώντας σταυρούς προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό που προβλέπει ο νόμος για κάθε είδος εκλογής. Συγκεκριμένα, για τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης, για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών έναν σταυρό προτίμησης για κάθε τέσσερις (4) θέσεις, και για την εκλογή μελών Κοινοτικών Συμβουλίων έναν σταυρό προτίμησης για κάθε δύο (2) θέσεις. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης καθορίζεται με βάση τον αριθμό των θέσεων και όχι τον αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού.

Μόνο μπλε ή μαύρα στυλό θα χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία.

Επιπλέον, την ημέρα των εκλογών, σε όλους τους εκλογικούς θαλάμους, σε όλα τα εκλογικά κέντρα, θα υπάρχουν διαθέσιμα μπλε ή μαύρα στυλό για χρήση από τους ψηφοφόρους κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αναφέρεται ότι αν κάποιος ψηφοφόρος χρησιμοποιήσει στυλό οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί άκυρο.

Τη ίδια μέρα, θα διεξαχθούν ταυτόχρονα οκτώ (8) διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη:

 1. Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκλέγονται σε Παγκύπριο επίπεδο.
 2. Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, που εκλέγονται σε επίπεδο Επαρχίας.
 3. Δημάρχων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δήμου.
 4. Αντιδημάρχων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
 5. Δημοτικών Συμβούλων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
 6. Μελών Σχολικών Εφορειών, που εκλέγονται σε επίπεδο Δήμου.
 7. Κοινοταρχών, που εκλέγονται σε επίπεδο Κοινότητας.
 8. Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, που εκλέγονται σε επίπεδο Κοινότητας.

 

Εκλογικοί Κατάλογοι και Δικαίωμα Ψήφου για τις εκλογές του 2024 ισχύουν οι ακόλουθοι εκλογικοί κατάλογοι:

 1. Μόνιμος εκλογικός κατάλογος για Κύπριους πολίτες

Ο μόνιμος εκλογικός κατάλογος παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωεκλογών και των Εκλογών ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για εγγραφή στον κατάλογο, ο αιτητής πρέπει να είναι:

(α) Kύπριος πολίτης,

(β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και

(γ) Να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

 

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκάστοτε εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή υποβληθεί στα πλαίσια της τελευταίας τριμηνίας πριν τις εκλογές, όπως επίσης και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

 1. Ειδικός εκλογικός κατάλογος Ευρωπαίων πολιτών για τις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι πολίτες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

 1. Ειδικός εκλογικός κατάλογος Ευρωπαίων πολιτών για τις Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι πολίτες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκηση, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

 1. Ειδικός εκλογικός κατάλογος Τουρκοκυπρίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν σε περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι 18 χρονών μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο εκδόθηκε από το σύστημα αρχείου πληθυσμού, εγγράφονται αυτόματα σε Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο και μπορούν να ψηφίσουν στις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ψηφοδέλτια
Ανάλογα με τον/τους εκλογικούς καταλόγους στον οποίο κάποιος είναι εγγεγραμμένος και την περιοχή για την οποία ψηφίζει, θα λάβει:

 

Μέχρι έξι (6) ψηφοδέλτια στις δημαρχούμενες περιοχές για την εκλογή:

 • Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης
 • Δημάρχου
 • Αντιδημάρχου
 • Δημοτικών συμβούλων

 

Μελών Σχολικών Εφορειών

Μέχρι τέσσερα (4) ψηφοδέλτια στις Κοινότητες για την εκλογή:

 • Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης
 • Κοινοτάρχη
 • Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου

Για τους ημικατεχόμενους Δήμους οι πολίτες λαμβάνουν ψηφοδέλτια για την εκλογή:

 • Δημάρχου,
 • Αντιδημάρχου
 • Δημοτικών συμβούλων και
 • Μελών Σχολικών Εφορειών

 

Όσον αφορά τα ειδικά εκλογικά κέντρα για τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες, οι πολίτες λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ψηφοδέλτια για την εκλογή:

 • Δημάρχου,
 • Δημοτικών συμβούλων και
 • Μελών Σχολικών Εφορειών

ή

 • Κοινοτάρχη και
 • Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Όλα τα ψηφοδέλτια θα ρίχνονται σε μία κάλπη. Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, αλλά και των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου, τα ψηφοδέλτια θα εκτυπωθούν σε διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με το είδος της εκλογής και, συγκεκριμένα:

(α) Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Μπλε

(β) Προέδροι Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης: Μωβ

(γ) Δημάρχοι: Κίτρινο

(δ) Αντιδημάρχοι: Καφέ

(ε) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Λευκό

(στ) Μέλη Σχολικών Εφορειών: Πράσινο

(ζ) Κοινοτάρχες: Πορτοκαλί

(η) Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων: Γκρίζο

Τα παραπάνω δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και παρέχονται μόνο για ενημέρωση. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή ψηφοφορία για τις εκλογές 2024, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τους δικηγόρους σας στην Κύπρο, στο G KOUZALIS LLC, lawfirm@cytanet.com.cy ή τηλεφωνικά στο 00 357 23811788.

The Correct Voting Procedure for the Elections  in Cyprus  on  June 9th  2024

In this article, the law firm G Kouzalis LLC will inform you about the correct voting procedure for the elections on June 9, 2024.

The Chief Electoral Officer reminds that, according to the provisions of the current electoral legislation, the only designated marks with which voters can cast their vote are “X,” “+” or “√.”

 

If the voter marks any other symbol or letter that could reveal their identity, the ballot will be considered invalid.

The voter is not allowed to select candidates from different parties or independent candidates. If they do, the ballot will be considered invalid.

It should be noted that if a voter chooses to vote for a party, they can also indicate their preference for candidates of the same party using preference crosses. The number of preference crosses must not exceed the limit set by law for each type of election. Specifically, for the European Parliament elections, a voter can mark up to two preference crosses; for the election of Municipal Councilors and School Board Members, one preference cross for every four (4) positions; and for the election of Community Council Members, one preference cross for every two (2) positions. It is emphasized that the maximum number of preference crosses is determined by the number of positions and not by the number of candidates in each party.

Only blue or black pens will be used for voting.

Additionally, on election day, all polling booths in all polling stations will have blue or black pens available for voters to use when exercising their right to vote. It is noted that if a voter uses a pen of any other color, the ballot will be considered invalid.

On the same day, eight (8) different elections will be held simultaneously to elect:

 1. Members of the European Parliament, elected on a nationwide basis.
 2. Presidents of Provincial Organizations of Local Government, elected at the provincial level.
 3. Mayors, elected at the municipal level.
 4. Deputy Mayors, elected at the municipal district level.
 5. Municipal Councilors, elected at the municipal district level.
 6. School Board Members, elected at the municipal level.
 7. Community Leaders, elected at the community level.
 8. Community Council Members, elected at the community level.

Electoral Rolls and Voting Rights

The following electoral rolls will apply for the 2024 elections:

 1. Permanent Electoral Roll for Cypriot Citizens

The permanent electoral roll grants the right to participate in all national elections, including European Parliament elections and Local Government Authority elections.

To register on the roll, the applicant must be:

(a) A Cypriot citizen,

(b) At least 18 years old, and

(c) A permanent resident of Cyprus for the last six (6) months before submitting the application.

Young individuals who turn 18 by the date of the respective elections are also eligible to register, provided that their application is submitted within the last three months before the elections. Additionally, Turkish Cypriots who hold a Republic of Cyprus identity card and have an address in the free areas are also eligible to register.

 

 1. Special Electoral Roll for European Citizens for the Election of Members of the European Parliament

Citizens of other European Union member states residing in Cyprus can vote in the elections for Members of the European Parliament, provided they are at least 18 years old and registered in the special electoral roll.

 1. Special Electoral Roll for European Citizens for the Election of Local Government Authorities

Citizens of other European Union member states residing in Cyprus can vote in the elections for Local Government Authorities, provided they are at least 18 years old and registered in the special electoral roll.

 1. Special Electoral Roll for Turkish Cypriots for the Election of Members of the European Parliament

Turkish Cypriots residing in areas not effectively controlled by the Government of the Republic, who are 18 years old by the date of the elections and hold a Republic of Cyprus identity card issued by the civil registry, are automatically registered in a special electoral roll and can vote in the elections for Members of the European Parliament.

Ballots

Depending on the electoral roll(s) in which one is registered and the area for which they are voting, they will receive:

 • Up to six (6) ballots in the municipal areas for the election:
 • Members of the European Parliament
 • President of the Provincial Self-Government Organization
 • Mayor
 • Deputy Mayor
 • Municipal councilors

Members of School Boards

 • Up to four (4) ballots in the Communities for the election:
 • Members of the European Parliament
 • President of the Provincial Self-Government Organization
 • Mayor
 • Community Council Members

For semi-occupied municipalities, citizens receive ballots for the election:

 • Mayor,
 • Deputy Mayor
 • Municipal councilors and
 • Members of School Boards

As regards the special election centers for the occupied Municipalities and Communities, citizens receive, as the case may be, ballots for the election:

 • Mayor,
 • Municipal councilors and
 • Members of School Boards

Or

 • Mayor and
 • Community Council Members

All ballots will be cast into one ballot box. For the convenience of the voters when exercising their right to vote, but also for the officials during the process of sorting and counting the votes and, after consultation with the Director of the Government Printing Office, the ballots will be printed in a different color, depending on the type of election and, specifically:

 1. Members of the European Parliament: Blue
 2. Presidents of Provincial Self-Governing Organizations: Purple
 3. Mayors: Yellow
 4. Deputy Mayors: Brown
 5. Municipal Councilors: White
 6. Members of School Boards: Green
 7. Community leaders: Orange
 8. Members of Community Councils: Grey

 

 

 

The above is not legal advice and is provided for information only. We accept no liability arising to any person for any loss or damage suffered through using this information.

 

For more information you may contact our G. Kouzalis to support you with information for the correct voting procedure and for more support in Legal Matters by email on lawfirm@cytanet.com.cy or by calling 00357 23811788. Your Cyprus Lawyers, G. Kouzalis LLC, are here to advise on any relevant legal matter.