Παράταση προθεσμίας καταβολής του τέλους κεντρικού φορέα ισότιμης κατανομής βαρών 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/01/2021 μέχρι 18/11/2022

Η δικηγορική εταιρεία G. KOUZALIS LLC σας ενημερώνει ότι έχει δοθεί παράταση προθεσμίας καταβολής του τέλους κεντρικού φορέα ισότιμης κατανομής βαρών 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/01/2021 μέχρι 18/11/2022.

Η περίοδος καταβολής του σχετικού τέλους παρατείνεται μέχρι τις 31/03/2024.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

G. KOUZALIS LLC

 

Extension for the payment of the fee for equal distribution of burdens of  0.4% due to the transfer of immovable property after sale during the period 22/01/2021 until 18/11/2022

We would like to inform you that an extension has been granted for the payment of the fee for equal distribution of burdens of  0.4% due to the transfer of immovable property after sale during the period 22/01/2021 until 18/11/2022.

The payment period of the relevant fee is extended until 31/03/2024.

G. KOUZALIS LLC