Τέλος στην πλαστική σακούλα μεταφοράς στα σημεία πώλησης

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλαστικών και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων το Υπουργικό Συμβούλιο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος αποφάσισε να τροποποιήσει των «Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Κανονισμών» και την υιοθέτηση αυστηρότερου μέτρου, το οποίο θα προνοεί την κατάργηση της διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησης στον οποίο νέο κανονισμό θα καλύπτει όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης και της κατ’ οίκον παράδοσης.

 

Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες. Επιπρόσθετα, θα εναρμονίζει την Κύπρο με τη γενικότερη τάση που υιοθετείται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για περαιτέρω μείωση της χρήσης του πλαστικού και απαγόρευση συγκεκριμένων ειδών μιας χρήσης, για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, ο οποίος πρότεινε την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών, «η απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησης θα συμβάλει επιπρόσθετα  στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της μελλοντικής γενιάς γύρω από τα οφέλη που επιφέρει η μείωση της παραγωγής αποβλήτων πλαστικού στην προστασία του περιβάλλοντος και τον άνθρωπο».

 

Με την απαγόρευση της διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησης, το κοινό θα έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζει με άλλους τρόπους. Ταυτόχρονα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αισχροκέρδειας, καθώς παρατηρήθηκε ότι πολλοί πωλητές επωφελούνταν από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, χωρίς να υλοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

 

Οι νέοι Κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την έγκρισή τους και από την Βουλή των Αντιπροσώπων.