29 Φεβρουαρίου 2024 «Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων»

Το Δικηγορικό γραφείο G Kouzalis LLC θα ήθελε να σας ενημερώσει για την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων. Βασικός σκοπός της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινό σχετικά με τις Σπάνιες Παθήσεις και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις αλλαγές στην πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στη διασυνοριακή φροντίδα υγείας, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καλύτερη περίθαλψη μέσω της οδού αυτής.

Σε γενικότερο επίπεδο η συγκεκριμένη Παγκόσμια Ημέρα εστιάζει στη σημασία και την ανάγκη για συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη εκεί όπου οι ασθενείς είναι σπάνιοι, η εμπειρογνωμοσύνη ελάχιστη και τα άτομα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, εμείς οι Νομικοί Σύμβουλοι Κύπρου καλούμε όλους  εσάς να συμμετάσχετε σε μια Ημέρα Μουφτή φορώντας τζιν, που συμβολίζουν τα γονίδια, μαζί με ένα λευκό μπλουζάκι ώστε να στηρίξουμε όλοι μαζί έναν άξιο σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους έχουν πληγεί απόσπάνιες γενετικές ασθένειες, αλλά θα συμβάλουμε και σε προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, τους Νομικούς συμβούλους στην Κύπρο, Δικηγορικό γραφείο ΤΖ. Κουζαλή στο 23811788 είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο lawfirm@cytanet.com.cy.

 

February 29, 2024 “World Rare Disease Day”

The Law Firm of G. Kouzalis LLC would like to inform you about World Rare Disease Day. Its main purpose is to inform and raise awareness among the public about Rare Diseases and their impact on patients’ quality of life. At the European level, World Rare Disease Day aims to inform about changes in access to healthcare for patients with rare diseases in cross-border healthcare, as well as the opportunities presented for better care through this route. At a broader level, this World Day focuses on the importance and need for collaboration and mutual support where patients are rare, expertise is minimal, and individuals face similar challenges. In the context of this event, we, the Legal Advisors of Cyprus, invite all of you to participate in a Jeans Day, symbolizing genes, along with a white t-shirt to support a worthy cause. In this way, we will not only show our solidarity with those affected by rare genetic diseases, but also contribute to fundraising efforts. For more information, please contact us, the Legal Advisors in Cyprus, G. Kouzalis Law Firm, at 23811788 or via email at lawfirm@cytanet.com.cy.