-Απόφαση για οριστικό Brexit στις 31/12/2020.

-Για να υπήρχε συμφωνία μεταξύ ΗΒ και ΕΕ η τελευταία ημερομηνία ήταν στις 30/6/2020 προκειμένου να διαπραγματευτούν για επέκταση της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

-Δεν έγινε όμως καμία συμφωνία μεταξύ τους και άρα το  Brexit είναι οριστικό πλέον για τις 31/12/2020 είτε υπάρξει συμφωνία για την μελλοντική σχέση των δύο μερών είτε όχι.

-Εντός Ιουλίου και Αυγούστου θα υπάρξει εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για την μελλοντική σχέση των δύο μερών (ΕΕ-ΗΒ)

-01/07/2020 – 31/12/2020 à Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

-Στόχος είναι η κατάληξη σε Συμφωνία ιδανικά πριν το Φθινόπωρο.

-Από πλευράς ΕΕ υπάρχει εντατικοποίηση για ετοιμότητα της μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου και την πλήρη έξοδο του ΗΒ από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση μέχρι την 01/01/2021.

-Δεν απομένει μεγάλο διάστημα ουσιαστικά και ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις διαπραγματεύσεις η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για τις πρακτικές αλλαγές.

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοινώσεις ετοιμότητας προκειμένου να διευκολύνει την προετοιμασία από τα κράτη-μέλη.

-Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν πως θα είναι προετοιμασμένες μέχρι το τέλος του χρόνου ακόμα και για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας.

-Η νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ημερ. 13/07/2020 αναφέρεται στους σημαντικότερους τομείς που θα επηρεαστούν και παραθέτει χρήσιμες συμβουλές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε σχέση με τις προετοιμασίες στις οποίες θα πρέπει να προβούν για να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση που θα υπάρξει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/2020 είτε υπάρξει συμφωνία για τη μελλοντική σχέση των δύο μερών είτε όχι.

-Οι τομείς αυτοί που θα επηρεαστούν από 01/01/2021 και για τις οποίες εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήσιμες συμβουλές είναι :

Εμπόριο προιοντων (trade in goods)

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να εξοικειωθούν με τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι επιχειρήσεις  θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται ενόψει αυτών των αλλαγών, υπό το φως της ατομικής τους κατάστασης.

Οι έμποροι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την κατάσταση προέλευσης των εμπορευμάτων για να έχουν το δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο πιθανής μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Ηνωμένο Βασίλειο.

Εμπορεύματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις καταγωγής δεν θα επωφεληθούν από αυτές τις προτιμησιακές συναλλαγές ετοιμασίες.

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που διαθέτουν εμπορεύματα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανόνες του ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης και πιστοποίησης, ενώ τα προπαρασκευαστικά μέτρα πρέπει έχουν ήδη ληφθεί το 2019, οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να ελέγξουν εκ νέου τη συμμόρφωση της 1ης Ιανουαρίου 2021.

Εμπόριο Υπηρεσιών (Trade in services)

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Ασφαλιστικοί φορείς, τράπεζες, επιχειρήσεις επενδύσεων, τόποι διαπραγμάτευσης και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι πάροχοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να εφαρμόσουν τα προπαρασκευαστικά μέτρα τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο για να είναι έτοιμοι για τις αλλαγές που θα συμβούν σε όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων όπου η περιοχή τους, δεν υπάρχει απόφαση ισοδυναμίας που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ΕΕ και οι εθνικές εποπτικές αρχές και ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τον διάλογό τους ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ετοιμότητα τέλη του 2020.

Όλες οι επιχειρήσεις μεταφορών που εκτελούν δραστηριότητες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση αντίστοιχα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης ΕΕ και ΗΒ ως της 1ης Ιανουαρίου 2021.

Υπηρεσίες μεταφορών

Τα δικαιώματα πρόσβασης για τις αεροπορικές και οδικές μεταφορές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορείς θα επηρεαστούν από αλλαγές στις διατυπώσεις που απαιτούνται όταν διασχίζοντας τα σύνορα ΗΒ-ΕΕ.

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες

Πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχουν οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφάλιση συμμόρφωσης με καθένα από τα εθνικά καθεστώτα όπου σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες. Οι πάροχοι της ΕΕ που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμορφωθούν με το Ηνωμένο Βασίλειο κανόνες.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να επιδιώξουν να αποκτήσουν αναγνώριση των τίτλων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να προετοιμαστεί για το τέλος της μετάβασης περίοδος. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2021, μετά το τέλος μετάβασης, η αναγνώριση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο σχετικό κράτος μέλος βάσει αυτής κανόνες της χώρας για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή / και τα προσόντα τρίτων χωρών.

Ενέργεια

Οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο

Το 2021, δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με τη Μεγάλη Βρετανία πλατφόρμες της Ένωσης και θα γίνουν ενεργειακές ροές τρίτων χωρών Οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφερόμενοι πρέπει εξετάσει τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Ταξίδια και τουρισμός

Τα άτομα που ταξιδεύουν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που σχετίζονται με συνοριακούς ελέγχους, θεώρηση απαιτήσεις, διαβατήρια κατοικίδιων, άδειες οδήγησης και χρεώσεις περιαγωγής όταν ταξιδεύετε προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες πρέπει να εξοικειωθούν με τις αλλαγές και μπορεί να χρειαστούν να προσαρμόσει τις διαδικασίες ανάλογα.

Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες είναι καλά ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Κινητικότητα και συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης

Όλες οι μετακινήσεις προς την ΕΕ υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι δικαιούχοι της συμφωνίας αποχώρησης θα διέπονται από τους κανόνες της Ένωσης και των κρατών μελών για τη μετανάστευση. Οι εταιρείες της ΕΕ που επιθυμούν να προσλάβουν υπηκόους του ΗΒ θα πρέπει να ακολουθούν τους σχετικούς κανόνες για τους υπηκόους τρίτων χωρών της Ένωσης και τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους.

Για εκείνους τους πολίτες της ΕΕ που θα ασκήσουν κάποια μορφή κινητικότητας υπό το νέο καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου, ο τρέχων συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ένωσης θα πάψει να υπάρχουν. Το ίδιο θα ισχύει για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, εκτός εάν καλύπτονται από ειδικούς ενωσιακούς κανόνες που σχετίζονται με υπηκόους τρίτων χωρών.

Εταιρικό δίκαιο και αστικό δίκαιο

Εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρείες

Σε περίπτωση που εταιρείες που έχουν συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να γίνουν εταιρείες της ΕΕ, θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενσωματωθούν σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Συμβατική επιλογή δικαιοδοσίας

Συνιστάται σε όλες τις επιχειρήσεις να εξετάσουν αυτήν την κατάσταση κατά την αξιολόγηση συμβατικών επιλογών διεθνούς δικαιοδοσίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να εκτελεστούν γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση.

Άλλες πτυχές: Δεδομένα, δικαιώματα ψηφιακής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Διανοητική ιδιοκτησία

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με παράλληλο εμπόριο από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επανέλθουν στις επιχειρηματικές τους ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο των μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται.

Διαβίβαση δεδομένων και προστασία

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα ληφθεί απόφαση επάρκειας της ΕΕ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων όπως προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R), συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, ή μέσω συγκεκριμένων παρεκκλίσεων.

όνομα τομέα .eu

Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι πολίτες της ΕΕ δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες για εγγραφή ή κατοχή ονομάτων τομέα .eu.

Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα καλύπτεται πλέον από τις συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση, ή από κράτη μέλη που ενεργούν εξ ονόματος της Ένωσης, ή από την Ένωση και τα κράτη μέλη της από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε τους διεθνείς εταίρους της για τις συνέπειες της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση μέσω «Note Verbale» σημειώματος  που στάλθηκε μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Αποχώρησης.

 

-Η ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική  και εξαιρετικά χρήσιμη η οποία υποβοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν όσο το δυνατό καλύτερα λόγω του Brexit από την 01/01/2021.