Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ G. KOUZALIS LLC ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Σε λιγότερο από ένα μήνα υποδεχόμαστε το καλοκαίρι, το οποίο εξαιτίας της πανδημίας του ιού θα είναι πολύ διαφορετικό απ΄ ότι έχουμε συνηθίσει. Σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης οι οργανωμένες παραλίες, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου.  Με μεγάλη χαρά το G. Kouzalis LLC  σας μεταφέρει την τελευταία ενημέρωση.

Ο ιός καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων προστασίας και στις παραλίες, με την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών να θέτει τους προβληματισμούς της οι οποίοι θα προωθηθούν στο Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών συζήτησε με την Επιδημιολογική ομάδα για το εν λόγω θέμα, η όποια πρότεινε την διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των λουόμενων προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59) σε μια οργανωμένη παραλία, το σύνολο των κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων σε κάθε περιοχή δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 50% της χωρητικότητας της περιοχής και με αυτό τον τρόπο υπάρχει χώρος 8 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο. Συνεπώς με βάση αυτή τη νομοθεσία, τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Το πρόβλημα που παραμένει είναι το τι θα επικρατεί στο υπόλοιπο 50% της παραλίας που οι λουόμενοι χρησιμοποιούν.

Όσον αφορά τις απολυμάνσεις στα κρεβατάκια, η Επιδημιολογική ομάδα επιμένει ότι θα πρέπει να γίνεται απολύμανση με αλκοολούχα. Σχετικά με τους ναυαγοσώστες και τους εργαζόμενους στην παραλία, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση γαντιών και μασκών, αν και θεωρούμε ότι σε ανοικτούς χώρος αυτό δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητο, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες ως σωστοί πολίτες της Δημοκρατίας.

Το ενδεχόμενο να μπουν διαχωριστικά στις παραλίες ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους και θεωρείται απομακρυσμένο σενάριο. Ένα ακόμη ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί, είναι η απόσταση που θα πρέπει να τηρηθεί μεταξύ των ηλικιωμένων και των νεαρών στις παραλίες, κάτι το οποίο συζητά η επιδημιολογική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας https://www.lawcyprus.org/, είτε να μας στείλετε email στο lawfirm@cytanet.com.cy ή να επικοινωνήσετε  με τη δικηγορικό γραφείο  G. Kouzalis LLC στο +357 2381178.

G.KOUZALIS LLC INFORMS YOU REGARDING CHANGES IN THE ORGANIZED BEACHES DUE TO CORONAVIRUS

In less than a month we are welcoming the summer season, which due to the pandemic of Covid-19 will be very different from what we are used to. According to the government’s instructions, the organized beaches are expected to reopen on June 1st. G.KOUZALIS LLC is delighted to inform you of the latest news.

The virus makes it necessary to apply protection measures on the beaches as well, with the Central Beaches Committee raising its concerns, which will be forwarded to the Ministry of Health.

In particular, the Central Beaches Committee discussed with the Epidemiological surveillance team on this issue, which proposed maintaining the distances between bathers in order to comply with the measures of social distancing.

According to the Law on the Protection of the Beach (CAP.59) in an organized beach, the total number of sunbeds and umbrellas in each area should not exceed the 50% of the capacity of the area and in this way, there is a space of 8 square meters per person. Therefore, based on this legislation, the necessary distances are met. The problem that remains is what will happen in the remaining 50% of the beach that bathers use.

Regarding the sterilization of sunbeds, the Epidemiological surveillance team insists that alcohol disinfection should be carried out. With regard to lifeguards and beach workers, the use of gloves and masks should be mandatory, even if we believe that this shouldn’t be required in open spaces, we will obey the instructions of the government.

The possibility of placing dividers in the beaches may pose risks and is considered as a remote scenario. Another issue that needs to be addressed is the distance that needs to be maintained between the elderly and the young in the beaches, something that the Epidemiological surveillance team is considering.

For more information, you can visit our page https://www.lawcyprus.org/, or send us an email at lawfirm@cytanet.com.cy or contact G.KOUZALIS LLC law firm at +357 2381178.