Ενημέρωση από την G. KOUZALIS LLC για την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον μέγιστο αριθμό ατόμων για εξυπηρέτηση σε χώρους εστίασης

Η G.KOUZALIS LLC σας ενημερώνει ότι λόγω και της πολύ καλής επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρείται στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Υγείας όπως ανακοίνωσε στις 30 Ιουνίου 2020 έχει προβεί σε επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου που αφορά την λειτουργία των χώρων εστίασης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020. Συγκεκριμένα, στο Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο τροποποιούνται τα ακόλουθα:

 • Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα κάθε υποστατικού, ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορούν να εξυπηρετούνται με την νέα απόφαση δεν μπορεί να υπερβαίνει:
 • τα 100 άτομα για εσωτερικούς χώρους,

π.χ αν ένα υποστατικό 450 τ.μ. εξυπηρετούσε 150 άτομα με βάση και την τήρηση των 3 τ.μ. , με το νέο Πρωτόκολλο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100

 

 • τα 200 άτομα για εξωτερικούς χώρους,

π.χ αν ένα υποστατικό 600 τ.μ εξυπηρετούσε 300 άτομα με βάση και την  τήρηση των 2 τ.μ. , με το νέο Πρωτόκολλο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.

 • Η εξυπηρέτηση του Κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν μπαρ απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση των πολιτών σε αυτά και χρησιμοποιούνται μόνο για την προπαρασκευή φαγητών και ποτών από το προσωπικό του υποστατικού.
 • Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις πιο κάτω κατηγορίες χώρων εστίασης που προβλέπονται στο Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020:
  • Εστιατόρια
  • Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα
  • Ταβέρνες
  • Καφετέριες
  • Πιτσαρίες
  • Μπυραρίες, Σνακ-μπαρ και μπαρ
  • Καφενεία
  • Κυλικεία, χώροι εστίασης σχολείων, αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κτλ.

Σε σχέση με τις μαζικές συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι γάμοι, οι βαφτίσεις, τα φεστιβάλ και οποιοδήποτε άλλη μορφή μαζικής συνάθροισης, εξακολουθεί να ισχύει το όριο:

 • 75 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους
 • 150 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους

Υπενθυμίζεται, επιπλέον ότι η διοργάνωση και η διεξαγωγή συναυλιών επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε υπαίθρια αμφιθέατρα και όχι σε οποιονδήποτε άλλο υπαίθριο χώρο            (π.χ γήπεδα), και νοουμένου ότι τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για τη λειτουργία υπαίθριων αμφιθεάτρων.

Το Υπουργείο Υγείας διευκρίνισε, επίσης, ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα επαναξιολογούνται στην βάση των επιδημιολογικών δεικτών όπως αυτά θα διαμορφώνονται.

Για περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των χώρων εστίασης μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την G.KOUZALIS LLC. Εμείς, οι δικηγόροι-νομικοί σύμβουλοι στην G.KOUZALIS LLC είμαστε στην διάθεση για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με παροχή πληροφοριών νομικού περιεχομένου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lawfirm@cytanet.com.cy ή καλέστε στο 23811788.

 

 

01Aug 2015

Закон Кипра, Регулирующий Деятельность Акционерных Компаний. Размышляете над формированием компании на Кипре? Это отличный способ сэкономить на налогах. Поскольку Кипр выгоден ведением одной из самых низких налоговых политик в ЕС. Кроме того, Кипр – это очень сильный и яркий бизнес центр, растущий с огромной скоростью. Как само собой разумеющееся, прежде чем основывать Вашу фирму на […]

01Aug 2015

ЗАКОН КИПРА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ Максимальная защита Ваших идей! Как не удивительно, тот закон стал установившейся практикой в конце 20-го столетия. Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации. Представьте, Вы нарисовали картину и не хотите, чтобы кто-либо ее копировал или размышляете о названии для Вашего бизнеса, […]

01Aug 2015

ЗАКОН КИПРА О ЗАВЕЩАНИИ – КРИТИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ, О КОТОРЫХ ВЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. А Вы уже сделали Ваше Кипрское завещание? Не совершите ошибку, поскольку последствия не составления Кипрского завещания могут быть очень печальными для близких Вам людей. К сведению, Ваше завещание в любой другой стране не распространяется на недвижимое имущество на Кипре. Кроме того, любая […]

01Aug 2015

КИПРСКИЙ ЗАКОН О ТРУДЕ – НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЙ! Позвольте экспертам сразиться в Вашей битве! Знаете ли Вы, что Трудовой Закон Кипра регулируется в рамках Общего Права и правом, выраженным в законодательных актах? Применяются основные принципы Договорного права. Очень важно помнить, что Закон Кипра о Трудовой Деятельности походит из Британской Правовой Системы и защищает работающих мужчин […]

01Aug 2015

ЗАКОН КИПРА О КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Для всех ваших деловых решений… В общих словах, эта область Законодательства регулирует торговлю в целом. Это все о том, как ведет себя бизнес, бизнес операциях, продаже потребительских товаров, а также найме на работу и промышленном производстве, что является всего несколькими упомянутыми областями. Все просто, […]

01Aug 2015

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И АРБИТРАЖ – ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! Позвольте нам подобрать для Вас лучшее средство правовой защиты Давайте посмотрим поближе, эта правовая область охватывает широкий спектр споров и варьируется от Уголовных, Семейных, Коммерческих и Корпорационных до Оскорблений Личности и Имущественных споров. Факт является таковым, что в случае возникновения Гражданского или Уголовного спора, который не […]